Gerelateerde vragen

Welke informatie moet ik over mijn bedrijf verstrekken?

financieringsvoorstel

In het financieringsvoorstel dat uw Financieel Adviseur namens en in samenwerking met u indient, zijn een gedetailleerd businessplan en drie jaar financiële prognoses opgenomen. Andere documenten zijn onder meer historische jaarverslagen, organogrammen en bankafschriften. De gevraagde informatie kan per bedrijf verschillen. Uw Financieel Adviseur zal aangeven welke gegevens voor uw bedrijf gevraagd zullen worden.