• Nederlands
  • English

Welke informatie moet ik verstrekken na opname van het kredietbedrag?

kredietvorm

Op kwartaalbasis vragen wij om managementinformatie (met winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht), gecontroleerde jaarrekeningen, jaarlijkse prognoses en covenant compliance certificaten. Daarmee kunnen wij uw financiële bedrijfssituatie volgen. Alles is helder beschreven in het Leningsdocument en de Algemene voorwaarden.

Andere vragen?

We willen u graag verder helpen, contact ons via

+31 (0)20 201 4926
info@caple.eu

Contact