Gerelateerde vragen

Welke informatie moet ik verstrekken na opname van het kredietbedrag?

kredietvorm

Op kwartaalbasis vragen wij om managementinformatie (met winst- en verliesrekening, balans en kasstroomoverzicht), gecontroleerde jaarrekeningen, jaarlijkse prognoses en covenant compliance certificaten. Daarmee kunnen wij uw financiële bedrijfssituatie volgen. Alles is helder beschreven in het Leningsdocument en de Algemene voorwaarden.