Gerelateerde vragen

Kennis van financiering

In hoeverre zijn ondernemers
op de hoogte van de huidige financiële
situatie binnen hun bedrijf en in hoeverre
zijn zij bezig met het aantrekken van externe financiering? Caple zocht het uit, en liet onderzoek uitvoeren onder 1.450 ondernemers. De resultaten hiervan vindt u in onderstaande visuals terug.

Weten ondernemers aan wie de onderneming nog geld verschuldigd is en van welke klanten zij nog geld moeten ontvangen? Kortom: weten ze wie de crediteuren en debiteuren zijn? Ondernemers die deze vraag met ja kunnen beantwoorden, zijn in de meerderheid. Het lijkt er wel op dat naarmate het bedrijf groeit, het overzicht afneemt (zie: grotere ondernemers). Toch lijken de meeste mkb’ers redelijk goed op de hoogte te zijn van de financiële positie van hun bedrijf

Vanaf hier zullen we in de visuals inzoomen op de grotere ondernemers (N=372) met meer dan tien man personeel in dienst.

De gemiddelde ondernemer heeft dus een aardig idee van wat er in en uit de organisatie gaat. Dit blijkt ook uit het feit dat negen op de tien ondervraagden zegt precies te weten hoe de onderneming er financieel voor staat. Maar is dit overzicht in alle leeftijdscategorieën even goed? In de visual rechts vindt u terug hoeveel procent van de ondernemers, in verschillende leeftijdsgroepen, niet precies weet hoe de zaken er financieel voor staan.

Wanneer u als ondernemer uw organisatie wilt laten groeien, kan externe financiering uitkomst bieden. Om die financiering binnen te halen moet u potentiële investeerders goed uit kunnen leggen waarom ze nou juist uw bedrijf moeten financieren. Maar liefst een op de drie ondernemers blijkt dit lastig te vinden. Of juist jonge of oudere ondernemers hier meer moeite mee hebben, vindt u terug in deze visual.

Naast het aantrekken van investeerders zijn er ook andere mogelijkheden om financiering voor uw bedrijf binnen te halen, denk aan crowdfunding en kredietunies. Maar in hoeverre zijn ondernemers op de hoogte van deze mogelijkheden? Redelijk goed, zo blijkt. Driekwart van de ondervraagden zegt namelijk te weten wat de verschillende mogelijkheden zijn op het gebied van financiering. In de visual laten we zien hoe goed ondernemers binnen verschillende bedrijfsgroottes op de hoogte zijn.