Gerelateerde vragen

Bedrijf extern verkopen met financiering. Kan dat?

Een ondernemer in transport en logistiek wil stoppen maar heeft geen opvolgers binnen de familie. Hij ziet zijn onderneming graag zelfstandig blijven voortbestaan en is voor overname benaderd door een extern management team. Gedreven ondernemers die niet afhankelijk zijn van een private equity speler. Nu heeft dit team financiële middelen maar onvoldoende om de koopprijs volledig te voldoen. Vaak vraagt men dan van de verkopende partij om een deel van de koopsom mee te financieren, in de vorm van een lening. Maar is dit aantrekkelijk voor de verkopende partij?

Hoe hielp Caple?

Caple hielp het nieuwe management team met een langjarige lening als vervanging van financiering door de verkopende partij. Bij het vaststellen van de hoofdsom werd ook rekening gehouden met werkkapitaal financiering richting de toekomst. Dit doen wij regelmatig. Het mes snijdt daarbij aan twee kanten: het nieuwe management kan beschikken over een langjarig krediet en de verkoper ontvangt een hoger bedrag aan liquiditeiten en beperkt zijn risico. Uitgangspunt van dergelijke financieringen is dat een gedeelte ervan wordt ingezet om de groeiplannen van het nieuwe management te verwezenlijken.