Gerelateerde vragen

Hoe wij werken

01

AANVULLEND GROEIKREDIET

DE STAP NAAR DIT KREDIET BEGINT BIJ UW FINANCIEEL ADVISEUR

Als ondernemer zoekt u extra groeikrediet. Uw bank wil dit niet helemaal verstrekken. Caple vult dan het ontbrekende deel aan. Voor een aanvraag benadert u uw persoonlijke Financieel Adviseur. Deze is aangemeld als partner van Caple. Daarmee is de eerste stap naar een extra groeikrediet gezet.

02

FINANCIËLE RATING

EEN EERSTE INDICATIE

Omdat uw Financieel Adviseur tot het partnernetwerk van Caple behoort, kan deze inloggen op het online Caple platform. Op basis van ons praktische model en uw financiële gegevens berekent uw Financieel Adviseur een financiële rating. Deze geeft aan of een langdurig groeikrediet voor uw onderneming haalbaar en verantwoord is.

03

FINANCIEEL PLAN

EEN REËLE BASIS VOOR FINANCIERING

Na een (positieve) financiële rating ondersteunt het online Caple platform u en uw adviseur in het maken van een uitgebreid financieringsplan. Dit plan en uw strategische doelstellen worden vervolgens opgenomen in een concreet en realistisch financieringsvoorstel.

04

ANALYSE & BEOORDELING

IS HET KREDIET HAALBAAR?

Op basis van de verstrekte financiële gegevens, de managementinformatie en de driejarige prognoses van omzet en kosten analyseren en beoordelen Caple of het groeikrediet passend en verantwoord is. Is het krediet haalbaar binnen uw plan en onder welke condities?

05

CONTRACT EN ONDERTEKENING

KREDIET OFFERTE
 

Na analyse en beoordeling ontvangt u een krediet offerte met de daarbij behorende contracten en voorwaarden. Na uw akkoord worden ook de opschortende voorwaarden afgerond samen met uw Financieel Adviseur.

06

OVERMAKEN KREDIET

UW KREDIET IS OP AFROEP BESCHIKBAAR

Binnen vier weken na ondertekening wordt, op afroep, het afgesproken kredietbedrag aan u overgemaakt. Hiermee wordt de krediet procedure afgerond.