Gerelateerde vragen

Groeien door overnames. Hoe financier je dat?


Een automatiseringsbedrijf uit Almere wil groeien via een bedrijfsovername zowel in binnen- als buitenland. Dat betekent veelal het overnemen van alle aandelen. De lopende financiering wordt dan vaak door de huisbankier opgerekt op basis van de activa in Nederland, plus eventueel een deel als blanco krediet. Maar de huisbank bleek niet bereid om de volledige goodwill van de gekochte ondernemingen te financieren.

Hoe hielp Caple?

Omdat de activa van zowel de overgenomen vennootschappen als de kopende vennootschap onvoldoende zekerheid boden, was er onvoldoende kapitaal beschikbaar om de volledige koopsom te voldoen. Caple kon een aanvullende langlopende lening van acht jaar voorstellen, op basis van de verwachte kasstromen in Nederland. Daarnaast werd extra werkkapitaal verstrekt. Een groeiversnelling na een overname vraagt nu eenmaal een versterking van het werkkapitaal. Caple kon ook die bieden.