Gerelateerde vragen

Wat is een Leningsdocument?

documentatie

Het Leningsdocument bevestigt het kredietaanbod en beschrijft de voorwaarden die gelden bij toekenning van het krediet. Concreet gaat het om zaken als het kredietbedrag, het rentetarief, de looptijd, betalingsvoorwaarden, vervroegde aflossing, financiële convenanten, zekerheden, verbintenissen en opschortende voorwaarden. Lees dit document zorgvuldig door en win onafhankelijk advies in als u er vragen over heeft.