Gerelateerde vragen

Wordt mijn financiële administratie door rapportages zwaar belast?

kredietvorm

Het kredietbedrag is gebaseerd op verwachte kasstromen binnen uw bedrijf. Uw Financieel Adviseur heeft de verwachte kasstromen opgenomen in het financieringsvoorstel. Om de vinger aan de pols te kunnen houden, worden er contractueel vooraf minimum ratio’s overeengekomen, die elk kwartaal worden gemeten. Dat vraagt van u kwartaalrapportages, opgesteld in een format van Caple. Met daarin winst en verliescijfers, kasstromen en conclusies over de financiële positie van uw bedrijf. Uw Financieel Adviseur kan u helpen met deze rapportage. Eén keer per jaar vragen we ook een actualisatie van uw budget. Zowel de kwartaalcijfers als de jaarlijkse budgetcijfers vallen onder de noemer van standaard financiële managementinformatie.