Gerelateerde vragen

Kredietverstrekking
aan het grotere mkb in Nederland

Kredieten worden tegenwoordig niet meer zo snel verstrekt. Dat komt voornamelijk doordat de voorwaarden van de banken een stuk strenger zijn geworden. Hierdoor ontstaat bij ondernemers het gevoel dat banken overwegend vanuit eigenbelang handelen en dus niet objectief zijn bij het toekennen van kredieten. Ideeën die misschien niet kloppen, maar wel leven bij de Nederlandse ondernemers. Om te peilen hoe het Nederlandse mkb over financiële instellingen en kredietverstrekkers denkt, liet Caple een onderzoek uitvoeren door Panelwizard, onder 1.061 Nederlandse ondernemers.

Banken en andere financiële instellingen zijn er onder andere om ondernemers op financieel gebied te adviseren en ondersteunen. Veel ondernemers denken echter dat financiële instellingen vooral aan zichzelf denken bij het verlenen van deze diensten. Ruim driekwart van de ondervraagden is van mening dat banken teveel naar het eigen winstbelang kijken. Leeft dit gevoel het sterkst onder ondernemers van kleine bedrijven of juist van grote ondernemingen? Je vindt het terug in de visual hieronder.

Dit idee van teveel aan het eigen winstbelang denken, gaat hand in hand met het gevoel dat banken niet objectief handelen bij het verlenen van kredieten. Meer dan de helft van de ondervraagden heeft dit gevoel. Met name in de zakelijke dienstverlening denkt men dat financiële instellingen niet volledig objectief zijn bij het beoordelen van kredietaanvragen. Hoe sterk zijn deze sentimenten in andere sectoren? Je ziet het in de visual hieronder.

Veel bedrijfseigenaren vinden dat financiële instellingen na een kredietverstrekking een te grote vinger in de pap hebben. Vooral de jonge mannelijke ondernemer is deze mening toegedaan. Ruim de helft van hen vindt dat banken te veel inspraak hebben na het verstrekken van een krediet. Hoe zit dit in de andere leeftijdscategoriën? En zijn er nog opvallende verschillen tussen mannen en vrouwen? Bekijk het in de visual.

Wie in aanmerking wil komen voor een lening, moet aan een aantal voorwaarden voldoen en dient op de hoogte te zijn van de regels rondom kredietverstrekking. Voor 51 procent van de ondernemers zijn deze voorwaarden en regels echter onduidelijk. Met name bedrijfseigenaren in de bouw vinden deze regelgeving niet helder. Hoe ondernemers in andere sectoren hierover denken, zie je in de visual hieronder.

Naast financiële ondersteuning verwachten ondernemers dat banken hen ook ook kunnen voorzien van financieel advies. Of dit tot het takenpakket van financiële instellingen behoort, valt te betwisten, maar toch zien ondernemers het als een taak van de bank om hen te helpen bij hun financiële bedrijfsvoering. Twee op de vijf Nederlandse ondernemers vindt dat de bank ook op dit vlak in gebreke blijft. In welke provincies bedrijfseigenaren het minste steun van financiële instellingen ervaren, zie je hieronder.