Gerelateerde vragen

Voorbeelden

Ambities leiden tot groei. Hoe financier je dat?

Een producent in Eindhoven van verpakkingsmachines doet goede zaken in het buitenland. Er worden exportcontracten afgesloten voor het leveren en leasen van machines, inclusief service en onderhoud. Een nieuwe Poolse klant wil enkele machines huren om daarmee verder te groeien. Vervolgens wil hij in een later stadium meer machines afnemen. In de deal is ook een contract voor service en onderhoud opgenomen. Om aan deze ‘groeideal’ tegemoet te komen, ontstaat er een extra financieringsbehoefte bij de producent.

Bekijk deze case

Groeien door overnames. Hoe financier je dat?

Een automatiseringsbedrijf uit Almere wil groeien via een bedrijfsovername zowel in binnen- als buitenland. Dat betekent veelal het overnemen van alle aandelen. De lopende financiering wordt dan vaak door de huisbankier opgerekt op basis van de activa in Nederland, plus eventueel een deel als blanco krediet. Maar de huisbank bleek niet bereid om de volledige goodwill van de gekochte ondernemingen te financieren.

Bekijk deze case

Bedrijf extern verkopen met een verkoperslening. Kan dat?

Een ondernemer in transport en logistiek wil stoppen maar heeft geen opvolgers binnen de familie. Hij ziet zijn onderneming graag zelfstandig blijven voortbestaan en is voor overname benaderd door een extern management team. Gedreven ondernemers die niet afhankelijk zijn van een private equity speler. Nu heeft dit team financiële middelen maar onvoldoende om de koopprijs volledig te voldoen.

Bekijk deze case

Bedrijf verkopen aan eigen management. Hoe werkt dat?

Een producent van halffabricaten uit Sliedrecht wil zijn bedrijf verkopen aan zijn kinderen die al binnen het bedrijf werken. Hoewel deze transactie lijkt op een verkoop aan een extern team, liggen de uitgangspunten natuurlijk genuanceerder. Hier begint het met een voor alle partijen redelijke waardebepaling van het bedrijf. De ondernemer wil de waarde van zijn bedrijf natuurlijk (deels) liquide maken, maar hij wil ook dat de nieuwe generatie het familiebedrijf voort kan zetten zonder al te zware financieringslasten.

Bekijk deze case